Walne zgromadzenie KIT

Walne zgromadzenie członków Krajowej Izby Targowej

W dniu 15 kwietnia 2021 r. Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Targowej powołało Wiceprezesa Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Prezesa Zarządu Łódzkiej Federacji Kupieckiej Jerzego Romańskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Izby. Wraz z nim na stanowiska Wiceprezesów Zarządu powołano Bogdana Bujaka (Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Polskich Producentów Odzieży) i Dariusza Drąga (b. Prezes Zarządu Izby i wybitny ekspert targowy) a na stanowiska Członków Zarządu Ryszarda Marcińczaka (Radca Krajowej Izby Gospodarczej i b. Prezes Zarządu Warszawskiej Izby Gospodarczej) i Andrzeja Szulca (wieloletni przedsiębiorca i ekspert rynku obuwniczego i skórzanego). Zadaniem nowego Zarządu będzie przede wszystkim odbudowa po pandemii branży targowej, w której główną rolę odgrywają firmy sektora MŚP, a także przyspieszenie procesu partnerskiej integracji tych wystawców ze środowiskiem Krajowej Izby Targowej.

Ekstremalnie trudna sytuacja polskiej branży targowo-wystawienniczej i eventowej, od ponad roku pozostającej w całkowitym zamrożeniu z powodu przebiegu i skutków pandemii COVID-19, to tysiące odwołanych imprez targowych, w których nasi członkowie nie mogli zaprezentować swoich możliwości. To także ogromne straty dla wystawców i organizatorów imprez. Dlatego Izba przygotowuje m.in. dla swoich wystawców program TARGI PLUS gwarantujący uzyskanie nawet 100% dofinansowania kosztów udziału w targach. Czekamy jedynie na decyzję o zniesieniu obecnych restrykcji. Więcej o programie na naszej stronie https://krajowaizbatargowa.com/. Niezależnie od tego wspieramy inicjatywę Prezesa Ptak Warsaw Expo i Ogólnopolskiej Federacji PrzedsiębiorcówTomasza Szypuły jaką jest POLSKI BON TARGOWY, czyli program wsparcia wystawców z polskiego sektora MŚP po ustaniu pandemii. Trwają także rozmowy z przedstawicielami rządu w sprawie kolejnych tarcz finansowych oraz odmrożenia i wsparcia całej branży w procesie usuwania skutków pandemii.

Krajowa Izba Targowa została utworzona w roku 2016 jako izba samorządu wystawców przez polskie firmy sektora MŚP w celu zapewnienia tej części polskiej gospodarki optymalnego dostępu do znaczących komercyjnych imprez targowo-wystawienniczych, otwierających przed całym sektorem rynki europejskie i światowe.