Walczymy o 450 milionów złotych dla małych i średnich przedsiębiorstw - poprzyj projekt Bonu Targowego i Eventowego.

1190 już poparło projekt!

Z inicjatywy Prezesa Ogólnopolskiej Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Tomasza Szypuły oraz przedstawicieli reprezentujących Warszawską Organizacją Turystyczną, Krajową Izbą Targową, Stowarzyszenie Branży Eventowej oraz Ptak Warsaw Expo powstał projekt nowych programów wsparcia dla polskich przedsiębiorców sektora MŚP – „Polski Bon Targowy” i „Polski Bon Eventowy”. Oba projekty trafiły już do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Kancelarii Prezydenta RP.  

Opracowany przez wyżej wymienione organizacje projekt przewiduje wsparcie finansowe dla wystawców targowych oraz branży targowo-konferencyjnej – szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami gospodarczymi pandemii koronawirusa. Szacowany koszt programów to 450 milionów złotych. Teraz walczymy o jego poparcie! 

Tylko działając razem możemy coś zmienić, dlatego jeśli uważasz, że Rząd powinien dofinansować branżę targową i eventową i pomóc tym sektorom w odbudowie po negatywnych skutkach pandemii, to poprzyj naszą inicjatywę! 

Po ponad roku trwania pandemii koronawirusa w Polsce sytuacja setek małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw we wszystkich sektorach branż targowej, konferencyjnej i eventowej jest katastrofalna. Branża MICE razem z branżą turystyczną i okołoturystyczną generuje około 12% polskiego PKB i dziesiątki tysięcy osób w rozbudowanym łańcuchu dostaw. Zapaść tego sektora będzie miała wpływ nie tylko na likwidację tysięcy miejsc pracy, ale także poważne straty gospodarcze i spadek innowacyjności i konkurencyjności polskiej nauki i biznesu.  

Targi i konferencje są niezastąpionym narzędziem marketingowym i sprzedażowym oraz platformą debat i dyskusji determinujących rozwój gospodarki i nauki, a często także źródłem innowacji. Wsparcie dla branży spotkań, dostarczającej rozwiązania stymulujące rozwój nowoczesnej gospodarki i nauki jest kluczowe dla dynamizacji rozwoju polskich firm oraz ich ekspansji na rynki zagraniczne.