Krajowa Izba Targowa

NOWY WYMIAR TARGÓW

Krajowa Izba Targowa jest izbą gospodarczą powstałą z inicjatywy uczestników wydarzeń targowych oraz ich organizatorów. Liczne konsultacje z przedstawicielami szeroko pojętej branży prowadziły do wspólnych wniosków – niezbędna jest instytucja, która będzie wspierać współpracę na wszystkich płaszczyznach wystawiennictwa. W ten sposób w 2016 roku powołana została Krajowa Izba Targowa.
Naszą misją jest przede wszystkim wspieranie współpracy na linii wystawca – organizator. Wykorzystując dobrodziejstwa dzisiejszego świata jakim są potężne narzędzia marketingowe chcemy pomóc wprowadzić imprezy targowe na jeszcze wyższy poziom, mając świadomość że personalny kontakt oraz wystawiennictwo zawsze będzie miało przewagę nad wirtualnym światem.
Działania Krajowej Izby Targowej wykraczają szeroko poza granice naszego kraju. Upatrujemy w targach ogromną szansę dla rozwoju polskich przedsiębiorstw, które cechują się wielką determinacją i potencjałem. Wierzymy, że nasze konsekwentne działania pozwolą polskim targom być motorem napędowym gospodarki i wkroczyć na światową arenę.
Dzisiejsze czasy to coraz trudniejszy okres dla naszej gałęzi gospodarki. Imprezy targowe z olbrzymią tradycją są zmuszone trwale bądź tymczasowo zawiesić swoje działania, a za tym idą kolosalne konsekwencje gospodarcze. Poza doświadczonymi osobami, które tracą pracę, nie bez szwanku wychodzą także firmy zabudowujące, transportowe, gastronomiczne, marketingowe