Nokaut branży targowej

Wzrost zakażeń na COVID-19 skłonił rząd do wprowadzenia czerwonej strefy na terenie całej Polski. Pojawiły się także nowe obostrzenia dla mieszkańców oraz wielu branż prowadzących swoją działalność. Mimo braku ogłoszenia oficjalnego zamknięcia gospodarki z powodu epidemii, ograniczenia w ramach strefy oznaczają realny lockdown branży targowej.

Restrykcje wobec branży rozpoczęły się pod koniec lutego 2020 i wszystko wskazuje na to, że będą obowiązywały co najmniej do końca tego roku. Na obecną chwilę branża targowa trwa w letargu już 8 miesięcy, co wiąże się z ogromnymi stratami i problemami wszystkich firm związanych z organizacją targów. Możliwość zrealizowania pojedynczych wydarzeń po pierwszym lockdownie nie pozwoliła branży eventowej odrobić wielu zaległości i wrócić do normalnego trybu.

Szacuje się , że cała targowa w czasie przestoju osiąga straty na poziomie 150 milionów złotych miesięcznie, co oznacza, że w tej chwili, po 8 miesiącach branża straciła już ponad miliard złotych i musi liczyć się z utratą kolejnych milionów.

Straty odczuwają nie tylko firmy związane z organizacją imprez targowych, ale wiele firm “około targowych” oraz gospodarka regionalna i krajowa. Jak wynika z badań Urzędu Statystycznego z września bieżącego roku – przed pandemią COVID-19 sektor targów generował łączne obroty w wysokości około 4,9 miliardów złotych rocznie, a do budżetu państwa wpływało około pół miliarda złotych z tytułu podatku VAT. Przedsiębiorcy pośrednio związani z targami to setki firm realizujących zlecenia dla ich organizatorów. Skutki pandemii oraz lockdownu dotykają, między innymi: przedstawicieli firm projektujących i budujących stoiska oraz zajmujących się spedycją. Sytuacja może wpłynąć również na recesję takich sektorów rynku, jak: turystyka kongresowa i konferencyjna, w tym: rynek hotelowy, lotniczy i transportowy, a także gastronomia i cały obszar wsparcia marketingowego.

Raport z badania zleconego przez Polską Izbę Przemysłu Targowego, pt. Oszacowanie skutków pandemii Covid-19 dla działalności szeroko rozumianej branży targowej w Polsce

Głównym celem targów jest stworzenie przestrzeni dla rozwoju różnych gałęzi przemysłu, a także promocji polskich produktów i usług podczas wydarzeń międzynarodowych. Dla wielu przedsiębiorców targi są podstawowym elementem marketingu oraz źródłem nowych relacji biznesowych. Podczas targów często mają także miejsce wydarzenia towarzyszące, takie jak kongresy i konferencje, w trakcie których omawiane są największe problemy danej branży oraz perspektywy jej rozwoju. Tego rodzaju spotkania umożliwiają dynamizację wielu procesów w różnych sektorach gospodarki, tworzą nowe miejsca pracy oraz przyczyniają się do rozwoju całego systemu gospodarczego.