Rozpoczęcie prac nad programem wspierającym wystawców

Krajowa Izba Targowa mając na uwadze komplikującą się sytuację związaną z pandemią COVID-19 postanowiła podjąć działania mające na celu wsparcie wystawców imprez targowych.

Z całego świata dochodzi do nas coraz więcej informacji dotyczących odwoływania bądź przekładania targów w związku z wirusem. Poza organizatorami problem ten dotyka wystawców, którzy borykają się także z mniejszą liczbą zamówień, a co za tym idzie mniejszymi obrotami.

Planujemy szereg konsultacji branży targowej mający na celu wypracować wspólny kompromis, który pozwoli nam przetrwać ten trudny okres i powrócić z przytupem w najbliższym możliwym do tego terminie.