Program Re_Open UK pomoc dla firmy, które poniosły straty w wyniku Brexitu.

Przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce, których specyfika działalności opierała się na współpracy z Wielką Brytanią mogą otrzymać realną pomoc dzięki Programowi Re_Open UK.

Na niwelowanie strat związanych z opuszczeniem przez UK Unii Europejskiej przeznaczona została kwota przeszło 500 mln PLN. Program ma charakter ogólnopolski i skierowany do firm zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie RP, zarówno z sektora MŚP jak i dużych przedsiębiorstw. Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest w sposób ciągły, link do Generatora wniosków dostępny jest na stronie Programu www.reopen.biz.

Aby jak największa liczba przedsiębiorców mogła skorzystać z Programu w całym kraju przeprowadzona jest kampania informacyjna, obejmująca zarówno spotkania stacjonarne, jak i webinary. Dzięki tej inicjatywie, każdy zainteresowany może zapoznać się z założeniami Programu, zasadami przyznawania środków oraz uzyskać odpowiedzi na kluczowe pytania.

Typy działań, na które można otrzymać dofinansowanie:

  1. Nowe kierunki eksportu – sfinansowanie udziału w międzynarodowych targach, wystawach
    i misjach  gospodarczych (koszty wynajmu, budowy stoiska, diety, koszty podróży służbowych, koszty misji gospodarczych);
  2. Re_start inwestycyjny – sfinansowanie inwestycji wspierających nowe kierunki rozwoju przedsiębiorstwa (koszty zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, koszty robót budowlanych);
  3. Akcja adaptacja do zmian – koszty dostosowania przedsiębiorstwa do nowych warunków rynkowych wynikających z brexit (koszty zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, koszty doradztwa, szkolenia);
  4. Brexit bez straty – sfinansowanie kosztów już poniesionych od dnia 1 stycznia 2020 do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie (katalog kosztów jak w typach 1, 2 i 3).

Pierwsze trzy typy projektów można ze sobą łączyć, co daje szerokie spektrum wsparcia dla przedsiębiorców – od imprez targowych po inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, a także stworzenie strategii i nowych modeli biznesowych. Wszystkie działania mają na celu pomóc przedsiębiorcom w dostosowaniu się do nowych warunków rynkowych.

Strona programu: https://reopen.biz/

Podmiot Zarządzający Programem: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G, 90-349 Łódź

Kontakt: info@reopen.biz tel.42 275 50 89