Liderzy CIT. Jak polskie firmy płacą podatki

autorzy: Adam Czerniak, Marta Cymerman, Mateusz Fornowski
tłumaczenie: Maria Jaszczurowska
redakcja: Anna Chyckowska
projekt graficzny: Joanna Pamuła
rok publikacji: 2022
zamawiający: Philip Morris Polska Distribution

O raporcie:

Ranking największych podatników CIT w Polsce w latach 2012-2020. Zestawienie uwzględnia charakterystyki kluczowe dla zapewnienia porównywalności danych o wartości zapłaconego podatku - branżę przedsiębiorstwa, uzyskiwaną marżę, miejsce prowadzenia działalności czy formę prawną. Publikacja zawiera również zestawienie 13 liderów czyli firm, które w badanych latach wpłaciły łącznie co najmniej 1 mld zł z tytułu podatku CIT. W raporcie zaprezentowano również podstawowe informacje o CIT, jego znaczeniu dla sektora finansów publicznych w porównaniu do innych danin oraz wysokości luki podatkowej.

Kluczowe wnioski:

  • Najwyższe podatki CIT płacą instytucje finansowe. Zgodnie z wynikami badań Polityki Insight wśród 13 indywidualnych podmiotów, które w latach 2012-2020 przekazały do kasy państwa ponad 1 mld zł podatku CIT, aż siedem to banki działające w Polsce. Najwięcej, bo aż 6,1 mld zł przez analizowane dziewięć lat zapłacił Bank Pekao, na drugim miejscu był Santander Bank Polska (5,2 mld zł), a na trzecim ING Bank Śląski (4,3 mld zł). W sumie udział wszystkich instytucji finansowych w płatnościach największych podatników CIT osiągnął w 2020 r. aż 20 proc.
  • Wysokie podatki płacą też firmy handlowe. To największa pod względem liczby grupa podatników CIT. W 2020 r. wśród największych podatników było aż 465 firm zajmujących się handlem detalicznym i 123 zajmujących się handlem hurtowym. Na ich tle wyróżniały się zwłaszcza Jeronimo Martins Polska oraz Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska – przedsiębiorstwa te zapłaciły w latach 2012-2020 odpowiednio 3,9 mld zł oraz 1,6 mld zł.
  • Wśród pozostałych indywidualnych podatników CIT na uwagę zasługują też Philip Morris Polska Distribution z branży tytoniowej (1,3 mld zł zapłaconego podatku w latach 2012-2020, co stanowi 75 proc. CIT zapłaconego przez wszystkie podmioty z tej branży porównywane w raporcie) czy P4, czyli właściciel sieci komórkowej Play (1 mld zł).
  • Najwięksi podatnicy odpowiadają za 62,3 proc. dochodów z CIT. Łącznie jest to grupa 2,6 tys. przedsiębiorstw. Zapłacone przez nich podatki są istotne nie tylko dla budżetu państwa, ale przede wszystkim dla budżetów samorządów, w których podmioty te są zarejestrowane. W przypadku mniejszych gmin czy powiatów podatki przekazywane przez pojedynczą firmę mogą stanowić nawet połowę łącznych dochodów.