Jerzy Romański nowym Prezesem Krajowej Izby Targowej

Z ogromną satysfakcją informujemy, że z dniem 15 kwietnia 2021 roku Prezesem Krajowej Izby Targowej, decyzją członków Izby został Pan Jerzy Romański.

Wraz z powołaniem nowego Prezesa Zarządu, stanowiska Wiceprezesów objęli: Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Polskich Producentów Odzieży Bogan Bujak i były Prezes Zarządu Izby oraz ekspert ds. Organizacji targów Dariusz Drąg. Na stanowiska Członków Zarządu powołano Radcę Krajowej Izby Gospodarczej i byłego Prezesa Zarządu Warszawskiej Izby Gospodarczej Ryszarda Marińczaka oraz Andrzeja Szulca – wieloletniego przedsiębiorcę i eksperta rynku obuwniczego i skórzanego.

Zadaniem nowego Zarządu będzie przede wszystkim odbudowa po pandemii branży targowej, w której główną rolę odgrywają firmy sektora MŚP, a także przyspieszenie procesu partnerskiej integracji tych wystawców ze środowiskiem Krajowej Izby Targowej.
Doświadczenie nowo powołanego Prezesa Krajowej Izby Targowej oraz jego wieloletnie zaangażowanie w sprawy małych i średnich przedsiębiorstw jako byłego Prezesa, a obecnie Wiceprezesa Ogólnopolskiej Federacji MŚP, wniosą wiele korzyści dla funkcjonowania i dalszego rozwoju Izby, jak też uczestników wydarzeń targowych i ich organizatorów.