Spotkanie z Prezesem UOKiK Tomaszem Chróstnym. Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw po pandemii.

W piątek 28 maja br. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu Krajowej Izby Targowej Jerzego Romańskiego z Prezesem UOKiK Tomaszem Chróstnym. W spotkaniu towarzyszył również Prezes Ogólnopolskiej Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw Tomasz Szypuła.

Celem spotkania była wymiana poglądów dot. najważniejszych barier i wyzwań rynkowych stojących przed firmami sektora MŚP. W czasie spotkania zdefiniowano i uzgodniono najważniejsze obszary problemowe związane z funkcjonowaniem i rozwojem firm sektora MŚP w kluczowych branżach polskiej gospodarki w czasie po pandemii. Obydwaj Prezesi zadeklarowali współpracę oraz kontynuację rozmów w najbliższym czasie.