450 milionów złotych na odbudowę branży spotkań

W wyniku pracy Krajowej Izby Targowej oraz przedstawicieli reprezentujących Ogólnopolską Federację Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawską Organizacją Turystyczną, Stowarzyszenie Branży Eventowej oraz Ptak Warsaw Expo powstał projekt nowych programów wsparcia dla polskich przedsiębiorców sektora MŚP – „Polski Bon Targowy” i „Polski Bon Eventowy”. Oba projekty trafiły już do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Kancelarii Prezydenta RP.

Opracowany przez wyżej wymienione organizacje projekt przewiduje wsparcie finansowe dla wystawców targowych oraz branży targowo-konferencyjnej – szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami gospodarczymi pandemii koronawirusa. Szacowany koszt programów to 450 milionów złotych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Z proponowanych programów wsparcia mogliby skorzystać polscy przedsiębiorcy, instytucje naukowe oraz stowarzyszenia zawodowe, naukowe i branżowe, które korzystają z wydarzeń targowych, eventów i konferencji jako metody realizacji transferu wiedzy i prezentacji swojej oferty oraz dotarcia do klientów. W ramach programów pośrednie dofinansowanie otrzymałaby także branża spotkań (organizatorzy targów, eventów, kongresów i konferencji, a także obiekty targowo-kongresowe). 

Dofinansowanie z tytułu bonu targowego przewidziane jest dla polskich wystawców targowych, którzy płaciliby bonem za przestrzeń wystawienniczą i zabudowę. 

Inaczej jest w przypadku bonu eventowego. Tutaj bezpośrednimi beneficjentami są organizatorzy wydarzeń, czyli przedsiębiorcy prowadzący działalność agencji eventowych i organizatorów konferencji. 

Na jakie wsparcie mogą liczyć małe i średnie firmy?

Oczekiwane wsparcie od polskiego rządu na realizację projektów to 270 mln zł w przypadku „Polskiego Bonu Targowego” i 180 mln zł dla „Polskiego Bonu Eventowego”.

Szansa na odbudowę branży MICE

Programy wsparcia obowiązywałyby w latach 2021-2023. Przez ten czas mogłyby one zapewnić stabilny rozwoju polskiej gospodarki i nauki oraz umożliwiłyby stopniowe odrabianie strat przedsiębiorcom działającym w sektorze spotkań i usług dla biznesu. Branża targowo-konferencyjna jest szczególnie ważna dla szerokiej promocji i odbudowy firm sektora MŚP, które borykają się z kryzysem wywołanym przez pandemię.